Datamängder

Filter
avlopp

1 datamängd hittades

  Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå. Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP
  TAB
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).