Avloppsområdet för dagvatten


Alla de områden där det finns HRM:s dagvattenavlopp hör till avloppsområdet för dagvatten. Vi har preciserat avloppsområdet, och det preciserade området har varit i kraft från och med början av 2019. Som en del av preciseringen definierade vi vilka fastigheter som är belägna inom avloppsområdet.

Data:

  • Avloppsområdet för dagvatten
  • Avloppsområdet för blandvatten
  • Utbredningsområdena för dagvattenavlopp

Dataresurser (5)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/huleveden-viemarointialue/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus