Avloppsområdet för dagvatten - Avloppsområdet för blandvatten

URL: https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/1_Vesi_ja_viemarit/Hulevesi/Hulevesi_sekaviemarointialue.zip

Av datasmängdens sammandrag

Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå.

Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i dagvattenavloppsområdet måste anslutas till HRM:s dagvattenavloppsnät och HRM ska erbjuda fastigheten dagvattenavloppstjänster. Dessutom omfattar materialet områden som hör till blandvattenavloppet (område med blandvattenavlopp) samt utbyggnadsområden för dagvattnets avloppsområde. Uppgifterna är från 2018-2019.

Materialet finns också i HRM:s karttjänst med öppna data.

Källa: HSY:n huleveden viemäröintialue

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Mars 9, 2020
Skapat
Mars 9, 2020
Format
SHP
Licens
CC-BY-4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Avloppsområdet för dagvatten - Avloppsområdet för blandvatten
Koordinatsystem
SHA256
-