HSY:n huleveden viemäröintialue

Avloppsområdet för dagvatten - Utbredningsområdena för dagvattenavlopp (shp)

Av datasmängdens sammandrag

Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå.

Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i dagvattenavloppsområdet måste anslutas till HRM:s dagvattenavloppsnät och HRM ska erbjuda fastigheten dagvattenavloppstjänster. Dessutom omfattar materialet områden som hör till blandvattenavloppet (område med blandvattenavlopp) samt utbyggnadsområden för dagvattnets avloppsområde. Uppgifterna är från 2022.

Materialet finns också i HRM:s karttjänst med öppna data.

Källa: HSY:n huleveden viemäröintialue

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 27 april 2020
Metadata senast uppdaterad 1 augusti 2023
Skapad 27 april 2020
SHA256 -