Datamängder

Filter
företag

3 datamängder hittades

  Aineisto sisältää Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhdessä toteuttaman yrityskyselytutkimuksen aineiston vuodelta 2021. Aineisto sisältää 91 yrityksen tai muun organisaation vastaukset. Aineisto on kerätty...

  Kommuner
  XLSX

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  WFS
  SHP

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLSX
  XLS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).