Helsingforsregionens arbetsplatsnät

Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen.

Uppgifterna har beräknats från HRM:s material om företag och verksamhetsställen i rutor på 250m * 250m. Av dataskyddsskäl har uppgifter om enskilda företag/verksamhetsställen tagits bort från materialet och rutor med ett personalantal på 3 eller mindre har rapporterats vara -1. Ställen utan läge i källmaterialet har i arbetsplatsnätet klassificerats enligt kommun och placerats på havet. Obs. Materialet omfattar endast företags och ideella organisationers arbetsplatser, inte arbeten eller verksamhetsställen inom den offentliga sektorn.

Källuppgifterna uppdateras retroaktivt med en två års fördröjning, så mer aktuell information är inte tillgängligt. Den ursprungliga källan för HRM:s material om företag och verksamhetsställen är Statistikcentralens företagsregister.

Branschklassificeringens koder och andra mer detaljerade uppgifter om materialen finns i informationsbeskrivningen (på finska).

Materialet kan också ses och laddas ner i HRM:s karttjänst med öppna data.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tyopaikat-helsingin-seudulla/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 10.03.2020