Datamängder

Filter
gröna tak

1 datamängd hittades

    Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat...

    Kommuner
    WFS
    SHP
    WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).