Huvudstadsregionens gröna tak

Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen.

Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat byggnader där mer än 10 % av taket är plant (mindre än 12 grader), om takytan är mindre än 100 m2, eller 5 % om takytan överstiger 100 m2. Sedan har man på basen av 2013 års falsk färg ortofoton identifierat de platta tak som har mer än 10 procent vegetation av den lämpliga arean. Metoden för identifiering av gröna tak har med avsikt gjorts något överkänslig så att gröna tak inte av misstag förbises. Efter detta har tak som automatiskt har identifierats som gröna tak granskats visuellt och vid behov antingen flyttats till kategorin spontana eller potentiella gröna tak.

Potentiella gröna tak omfattar tak med tillräcklig plan yta men där ingen vegetation har observerats. Potentiella gröna tak har VAIKUTUS (effekt) som egenskap vilket visar hur stora vatten ogenomträngliga ytor som finns runt byggnaden inom en radie av 100 m. Siffran varierar mellan 0 (miljön genomtränglig för vatten)... 1 (miljön helt vatten ogenomtränglig).

Materialet har tagits fram av det tyska forskningscentret för rymdteknik DLR i Decumanus-projektet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Geografisk täckning
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 06.06.2016