Datamängder

Filter
byggnader

6 datamängder hittades

  Datasetet består huvudsakligen av Helsingfors ingångar och portar, fotograferade och geopositionerade. Största delen av datasetet samlades in i omgångar sommaren 2020 och 2021, men uppgifterna har även uppdaterats med...

  Kommuner
  GEOJSON

  Byggnader i huvudstadsregionen har publicerats på grundval av uppgifter från det regionala grundregistret för kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För Esbo har de regionala geometrierna extraherats från...

  Kommuner
  WMS
  WFS

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  WFS
  KML
  XLSX
  WMS
  TAB
  SHP

  Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  WFS

  Klassificeringen av marktäcket delar upp området i ogenomtränglig yta, grön yta, berghällar, bar mark och vattenområden Den används i dagvattenundersökningar, övervakning av miljön, undervisning och vetenskapliga...

  Kommuner
  WMS
  WFS

  Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av...

  Kommuner
  WFS
  KML
  WMS
  TAB
  SHP
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).