Huvudstadsregionens tomtreserv per kvarter (SeutuRAMAVA)

Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som bildats på basen av kvarters-ID:n från de planeringsenheter som gäller i huvudstadsregionen.

Egenskaper

 • kunta = kommunkod
 • korttunnus = bildats genom att kombinera kommun+stadsdelsbeteckning+beteckning
 • kosa = stadsdelsbeteckning
 • ktun = beteckning
 • kala = byggnadsrätt, den våningsyta som förts in i kommunregistret. Inkluderar ingen eventuell extra byggnadsrätt som ingår i planeringsdirektiven.
 • karayht = total våningsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • karaas = total bostadsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • karamu = annan yta än bostadsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • laskvar_ak = beräknad höghusreserv
 • laskvar_ap = beräknad småhusreserv
 • laskvar_k = beräknad affärs- och kontorsutrymmesreserv
 • laskvar_t = beräknad industri- och lagerutrymmesreserv
 • laskvar_y = beräknad offentlig byggreserv
 • laskvar_nn = beräknad annan reserv än för ovannämnda ändamål
 • laskvar_yh = total beräknad reserv
 • rakeraas = bostadsyta under uppförande
 • rakeramu = annan yta än bostadsyta under uppförande
 • rakerayht = total våningsyta under uppförande
 • rekpvm = datum för registreringssituationen, tidpunkt för tvärsnitt

Dataset presenterar endast kvarter som enligt SeutuRAMAVA-materialet har våningsyta (kala). Nyckeltalen överensstämmer med SeutuRAMAVA-material.

Dataset tas fram på basen av siffror i SeutuRAMAVA-materialet på planeringsenhetsnivå två gånger om året. Materialets koordinatsystem är ETRS-GK25.

Reservsiffran tas fram genom att man subtraherar den våningsyta som tagits i bruk från byggnadsrätten. Den beräknade reserven innehåller tolkningar. Om enheten har mindre än 100 kvadratmeter höghus-, småhus- eller NN-reserver (laskvar_nn) anses enheten inte ha några outnyttjade byggnadsrätter, dvs ingen reserv kvar alls. Om enheten har mindre än 400 kvadratmeter K-, T- eller Y-reserver, anses enheten inte ha några outnyttjade byggnadsrätter, dvs ingen reserv kvar alls.

Dessutom när byggnadsgraden i planeringsenheten är mindre än 20 %, beräknas dessutom den byggnadsrätt som finns kvar i enheten vara lika stor som den våningsyta som i planen tilldelats enheten (den ibruktagna våningsytan tolkas som att den ska rivas). HRM och huvudstadsregionens kommuner har kommit överens om tolkningsreglerna för den beräknade reserven.

Materialets källreferens kan visas i formen © HRM och huvudstadsregionens kommuner 20xx.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. sepe@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tonttivaranto/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 19.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 13.03.2018