Datamängder

Filter
vartannat år

2 datamängder hittades

  I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer....

  Kommuner
  XLSX

  Uppgifterna omfattar antalet arbetstillfällen per kommun/region och bransch mellan 1980 och 2017 och prognoser om antalet arbetstillfällen i samma regioner 20182035. Uppgifterna omfattar 14 kommuner i...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).