Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohje

Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projektiessa -ohje 0.1.0

Hanke tai projekti saa lähtökohtana arkkitehtuurista • yleiskuvan kehitettävien asioiden liittymisestä kokonaisuuteen ja muihin toimintoihin • vaatimukset sovituista ratkaisuista, joita siinä tulee noudattaa

Hankkeen tai projekti tulee • tuottaa arkkitehtuurikuvaus siinä kehitettävistä prosessista, tiedoista ja järjestelmistä • saada hyväksyntä kokonaisarkkitehtuurin mukaisuudesta

Arkkitehtuuria käytetään eri tavoin erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Nämä on luokiteltu kolmeen ryhmään • laajat kansallisen ja kohdealueen arkkitehtuurin kannalta merkittävät hankkeet, joissa laaditaan kattavat arkkitehtuurikuvaukset koko JHS179 kehyksen mukaisesti • kohdealueen ja hallinnonalan projektit, joista laaditaan soveltuvin osin tavanomaiset projektin arkkitehtuurikuvaukset eli laaditaan ns. arkkitehtuurikortti • yksittäisten organisaatioiden projektit, joilla ei yhteyksiä muihin organisaatioihin. Käsittelystä ja kuvaustasosta sovitaan organisaatiokohtaisesti.

Arkkitehtuuria käytetään kaikissa projektin elinkaaren vaiheissa. Ideointivaiheessa sovitaan arkkitehtuurin hyödyntämisen laajuudesta. Tarvekartoitus/esiselvitys vaiheessa keskitytään toiminnalliseen arkkitehtuuriin ja tietoihin. Vaatimusmäärittely/määrittely -vaiheessa käsitellään kaikkia arkkitehtuurin osa-alueita. Arkkitehtuurivaatimukset tulee liittää yksilöitynä kilpailutusten vaatimusmäärityksiin. Toteutusvaiheessa valvotaan arkkitehtuurin mukaisuutta ja tarkennetaan tarvittaessa järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureja. Ylläpitovaiheessa päivitetään tarpeen mukaan kaikkia kuvauksia.

Tämä dokumentti tarkentaa terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia (Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuuri - Hallintamalli, 4.12.2012). Dokumenttia päivitetään arkkitehtuurin käytöstä saatujen kokemusten perusteella ja sen liitteeksi tuotetaan myöhemmin mallipohjia ja esimerkkejä eri vaiheissa tehtävistä arkkitehtuurikuvauksista.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Senaste uppdatering 14 juli 2014
Skapad 14 juli 2014
SHA256 afb56ad0b7ef445aa19a37d38da0fbc3e5874c931c4e34aaf82c3259325caa7e