Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohje

Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projektiessa -ohje 0.1.0

Hanke tai projekti saa lähtökohtana arkkitehtuurista • yleiskuvan kehitettävien asioiden liittymisestä kokonaisuuteen ja muihin toimintoihin • vaatimukset sovituista ratkaisuista, joita siinä tulee noudattaa

Hankkeen tai projekti tulee • tuottaa arkkitehtuurikuvaus siinä kehitettävistä prosessista, tiedoista ja järjestelmistä • saada hyväksyntä kokonaisarkkitehtuurin mukaisuudesta

Arkkitehtuuria käytetään eri tavoin erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Nämä on luokiteltu kolmeen ryhmään • laajat kansallisen ja kohdealueen arkkitehtuurin kannalta merkittävät hankkeet, joissa laaditaan kattavat arkkitehtuurikuvaukset koko JHS179 kehyksen mukaisesti • kohdealueen ja hallinnonalan projektit, joista laaditaan soveltuvin osin tavanomaiset projektin arkkitehtuurikuvaukset eli laaditaan ns. arkkitehtuurikortti • yksittäisten organisaatioiden projektit, joilla ei yhteyksiä muihin organisaatioihin. Käsittelystä ja kuvaustasosta sovitaan organisaatiokohtaisesti.

Arkkitehtuuria käytetään kaikissa projektin elinkaaren vaiheissa. Ideointivaiheessa sovitaan arkkitehtuurin hyödyntämisen laajuudesta. Tarvekartoitus/esiselvitys vaiheessa keskitytään toiminnalliseen arkkitehtuuriin ja tietoihin. Vaatimusmäärittely/määrittely -vaiheessa käsitellään kaikkia arkkitehtuurin osa-alueita. Arkkitehtuurivaatimukset tulee liittää yksilöitynä kilpailutusten vaatimusmäärityksiin. Toteutusvaiheessa valvotaan arkkitehtuurin mukaisuutta ja tarkennetaan tarvittaessa järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureja. Ylläpitovaiheessa päivitetään tarpeen mukaan kaikkia kuvauksia.

Tämä dokumentti tarkentaa terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia (Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuuri - Hallintamalli, 4.12.2012). Dokumenttia päivitetään arkkitehtuurin käytöstä saatujen kokemusten perusteella ja sen liitteeksi tuotetaan myöhemmin mallipohjia ja esimerkkejä eri vaiheissa tehtävistä arkkitehtuurikuvauksista.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
clean
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Data viimeksi päivitetty 14. heinäkuuta 2014
Metatieto viimeksi päivitetty 14. heinäkuuta 2014
Luotu 14. heinäkuuta 2014
SHA256 afb56ad0b7ef445aa19a37d38da0fbc3e5874c931c4e34aaf82c3259325caa7e