I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors


I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=199
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=257
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Den ansvarigas e-post kaupunkimittaus@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://kartta.hel.fi/avoindata
comments powered by Disqus