I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors

I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkimittaus@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://kartta.hel.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=199
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=257
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 11.01.2023
Visa ändringslogg
Created on 10.09.2019

Give feedback

comments powered by Disqus