Asemakaavoilla suojellut rakennukset ja alueet Helsingissä

Aineiston lataus kartta.hel.fi-palvelusta

Av datasmängdens sammandrag

I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors.

Källa: Asemakaavoilla suojellut rakennukset ja alueet Helsingissä

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 augusti 2019
Metadata senast uppdaterad 27 mars 2024
Skapad 29 augusti 2019
SHA256 -