Helsingin kaupungin kesä- ja talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyjen vastaukset

Aineisto sisältää anonymisoidut vastaukset Helsingin kaupungin kesä- ja talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyistä talvikaudesta 2022-23 alkaen. Aineistot on kerätty karttapohjaisella Maptionnaire-kyselyohjelmalla.

Kyselyjen toteutusajat:

  • Talvi 2022-23: 27.2.-20.3.2023
  • Kesä 2023: 18.9.-15.10.2023
  • Talvi 2023-24: 26.2.-18.3.2024

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin ensin, kuinka tyytyväisiä he yleisesti ottaen olivat kunnossapitoon asteikolla 1-4 (1=tyytymätön, 2=melko tyytymätön, 3=melko tyytyväinen, 4=tyytyväinen). Tämän jälkeen vastaajat saivat merkitä karttapohjalle paikkoja, joissa kesä- tai talvikunnossapito oli hoidettu hyvin tai siinä oli parannettavaa. Kartalle pystyi laittamaan kuhunkin kysymykseen korkeintaan 20 merkintää.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on WGS 84 (EPSG:4326).

Aineistosta on poistettu sanalliset vastaukset, vastaajien ID:t sekä osa vastaajien taustatiedoista vastaajien anonyymisyyden turvaamiseksi.

Kesä- ja talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyt suoritetaan vuosittain.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. hri@hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kunnossapito/katujen-kunnossapito/katujen-talvikunnossapito
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 08.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 05.06.2023