Helsingin lukioiden yhteishaun tulokset

Excel-tiedostossa on Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden yhteishaun tulokset vuosilta 2012-2023. Aineistossa on hakeneiden ja valittujen lukumäärät sekä sisäänpääsyrajat (alin keskiarvo / pisteraja).

Hakeneet ovat ensisijaisesti ko. lukioon hakeneita. Otetut ovat yhteishaussa hyväksyttyjä. Alin pistemäärä on lukuaineiden keskiarvo, painotettu keskiarvo tai keskiarvon ja valintapisteiden summa.

Vuodesta 2014 eteenpäin data on saatavissa Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen-palvelusta.

Vipusen tilastot päivittyvät ja valittujen määrä niissä on kumulatiivinen, joten valittuja voi tilastoissa olla enemmän kuin aloituspaikkoja. Vipusen tilastoissa ei ole tietoa aloituspaikan peruneiden määrästä. Excel-tiedostossa puolestaan on tilanne heti valinta-ajon jälkeen kesäkuun puolivälistä.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Administratörens e-post
  1. kasvatusjakoulutus@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukiot/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 16.08.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 24.08.2012