Helsingin lukioiden yhteishaun tulokset

Excel-tiedostossa on Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden yhteishaun tulokset vuosilta 2012-2023. Aineistossa on hakeneiden ja valittujen lukumäärät sekä sisäänpääsyrajat (alin keskiarvo / pisteraja).

Hakeneet ovat ensisijaisesti ko. lukioon hakeneita. Otetut ovat yhteishaussa hyväksyttyjä. Alin pistemäärä on lukuaineiden keskiarvo, painotettu keskiarvo tai keskiarvon ja valintapisteiden summa.

Vuodesta 2014 eteenpäin data on saatavissa Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen-palvelusta.

Vipusen tilastot päivittyvät ja valittujen määrä niissä on kumulatiivinen, joten valittuja voi tilastoissa olla enemmän kuin aloituspaikkoja. Vipusen tilastoissa ei ole tietoa aloituspaikan peruneiden määrästä. Excel-tiedostossa puolestaan on tilanne heti valinta-ajon jälkeen kesäkuun puolivälistä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kasvatusjakoulutus@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukiot/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 16.08.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 24.08.2012