Löytyi 8 tietoaineistoa

 • Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain

  Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijamäärät oppilaitoksittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulut ja lukiot on eritelty suomen- ja ruotsinkielisiin oppilaitoksiin. Aineisto sisältää myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen oppilaat....
 • Helsingin kaupungin peruskoulujen kielivalinnat

  Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen oppilaiden kielivalinnat (A1-, A2-, B1- ja B2-kielet) kouluittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Suomen- ja ruotsinkieliset koulut sekä ala- ja yläasteen luokka-asteet on esitetty erikseen. Aineisto sisältää myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen oppilaat. Erityiskoulujen...
 • Helsingin kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat

  Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Aineistossa on oppilaaksiottoalueet sekä suomen- että ruotsinkielisille ylä- ja ala-asteille. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen sekä ala- ja yläkoulujen oppilaaksiottoaluerajat on esitetty erikseen. Aluerajat vahvistetaan lukuvuosittain....
 • Helsingin päivähoitotilastot

  Helsinkiläisten alle kouluikäisten lasten hoitomuoto iän ja asuinperuspiirin mukaan 31.12.2011-31.12.2015 sekä 0-6-vuotias väestö vuodenvaihteissa 2011/2012, 2012/2013 ja 2014/2015. Hoitomuodot yhteensä -luku sisältää myös yli 6-vuotiaita. Kunnan järjestämä päiväkotihoito sisältää kaupungin päiväkodit ja ostosopimuspäiväkodit. Päiväkotihoito ja perhepäivähoito sisältävät osapäiväisen ja...
 • Helsingin suomenkielisen työväenopiston tilastot

  Helsingin suomenkielisen työväenopiston toimintakertomuksen tilastot. Excel-tiedoston eri välilehdille on koottu seuraavat tilastot: Opiskelijat äidinkielen ja sukupuolen mukaan Opetustuntien, kurssilaisten ja opistossa opiskeltujen tuntien määrä Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma alueopistoittain Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma aineryhmittäin Kurssit, tunnit ja...
 • Helsingin lukioiden yhteishaun tulokset

  Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden yhteishaun tulokset vuodesta 2012 alkaen. Aineistossa on hakeneiden ja valittujen lukumäärät sekä sisäänpääsyrajat (alin keskiarvo / pisteraja). Hakeneet ovat ensisijaisesti ko. lukioon hakeneita. Otetut ovat yhteishaussa hyväksyttyjä. Alin pistemäärä voi olla lukuaineiden keskiarvo, painotettu keskiarvo tai keskiarvon ja valintapisteiden summa.
 • Helsingin lukioiden sisäänpääsyrajat

  Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden sisäänpääsyrajat (alin keskiarvo tai pisteraja) vuodesta 2000 alkaen.
 • Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston tilastot

  Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston (Arbis) toimintakertomuksen tilastot. Excel-tiedoston eri välilehdille on koottu seuraavat tilastot: opiskelijat opetusaloittain opiskelijat sukupuolen mukaan opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan opiskelijoiden äidinkielet opiskelijoiden asuinpaikkakunnat opetustunnit ja opiskelijat suunnitellut ja pidetyt opetustunnit kielikurssitilasto kirjaston...