Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset

Aineisto pitää sisällään Helsingin kaupunkiympäristön toimialan teettämän pyöräilybarometrikyselyn vastaukset kahden vuoden välein vuosilta 2014-2022. Pyöräilybarometrissä selvitetään mm. helsinkiläisten asennetta pyöräilyn edistämiseen, kuinka usein helsinkiläiset pyöräilevät sekä asukkaiden käsityksiä Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Pyöräilybarometri on osa Helsingin pyöräilyn seurantasuunnitelmaa. Barometri toteutetaan joka toinen vuosi. Noin 2000 vastaajan aineisto kerätään puhelinhaastatteluin syksyllä, ja otos edustaa 18−74-vuotiaita helsinkiläisiä.

Suora linkki 2022 barometriin: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-23.pdf

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-3.pdf
  2. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2016-4.pdf
  3. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-18.pdf
  4. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-29-20.pdf
  5. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-23.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 19.04.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 10.12.2014