Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset


Aineisto pitää sisällään Helsingin kaupunkiympäristön toimialan teettämän pyöräilybarometrikyselyn vastaukset vuosilta 2014, 2016 ja 2018. Pyöräilybarometrissä selvitetään mm. helsinkiläisten asennetta pyöräilyn edistämiseen, kuinka usein helsinkiläiset pyöräilevät sekä asukkaiden käsityksiä Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Pyöräilybarometri on osa Helsingin pyöräilyn seurantasuunnitelmaa. Barometri toteutetaan joka toinen vuosi. Noin 2000 vastaajan aineisto kerätään puhelinhaastatteluin syksyllä, ja otos edustaa 18−74-vuotiaita helsinkiläisiä.

Suora linkki 2018 barometriin: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-18.pdf

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2016-4.pdf
  2. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-18.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Den ansvarigas e-post kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus