Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset

Aineisto pitää sisällään Helsingin kaupunkiympäristön toimialan teettämän pyöräilybarometrikyselyn vastaukset vuosilta 2014, 2016, 2018 ja 2020. Pyöräilybarometrissä selvitetään mm. helsinkiläisten asennetta pyöräilyn edistämiseen, kuinka usein helsinkiläiset pyöräilevät sekä asukkaiden käsityksiä Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Pyöräilybarometri on osa Helsingin pyöräilyn seurantasuunnitelmaa. Barometri toteutetaan joka toinen vuosi. Noin 2000 vastaajan aineisto kerätään puhelinhaastatteluin syksyllä, ja otos edustaa 18−74-vuotiaita helsinkiläisiä.

Suora linkki 2020 barometriin: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-29-20.pdf

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-3.pdf
  2. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2016-4.pdf
  3. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-18.pdf
  4. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-29-20.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 16.01.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.12.2014

Anna palautetta

comments powered by Disqus