Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset

Aineisto pitää sisällään Helsingin kaupunkiympäristön toimialan teettämän pyöräilybarometrikyselyn vastaukset kahden vuoden välein vuosilta 2014-2022. Pyöräilybarometrissä selvitetään mm. helsinkiläisten asennetta pyöräilyn edistämiseen, kuinka usein helsinkiläiset pyöräilevät sekä asukkaiden käsityksiä Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Pyöräilybarometri on osa Helsingin pyöräilyn seurantasuunnitelmaa. Barometri toteutetaan joka toinen vuosi. Noin 2000 vastaajan aineisto kerätään puhelinhaastatteluin syksyllä, ja otos edustaa 18−74-vuotiaita helsinkiläisiä.

Suora linkki 2022 barometriin: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-23.pdf

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-3.pdf
  2. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2016-4.pdf
  3. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-18.pdf
  4. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-29-20.pdf
  5. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-23.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 19.04.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.12.2014