Helsingin sosiaalitoimen suoritetietoja

2012-2013

Av datasmängdens sammandrag

Aineistoon on kerätty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suoritetietoja vuosilta 2012-2020. Tiedot on esitetty asiakkaista, suoritteista (käynti, kontakti, asumisvuorokausi, hoitovuorokausi, työpäivä ym.) ja paikoista eriteltyinä omaan ja ostopalveluun. Tiedot on esitetty koko kaupungin osalta.

Tietojen luokittelu noudattaa pääsääntöisesti sosiaaliviraston palveluluokitusta kyseiseltä vuodelta. Numerot sektoreiden ja palvelumuotojen edessä ovat palveluluokituksen numeroita. Alapalvelumuodon kaksi ensimmäistä numeroa viittaavat sektoriin. Joissakin palveluissa on palveluluokitusta yksityiskohtaisempi luokittelu.

Suoritejulkaisun toteuttamisesta vastaa sosiaali- ja terveysviraston tietohuolto- ja tilastopalvelut.

Källa: Helsingin sosiaalitoimen suoritetietoja

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Filstorlek 1123000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 augusti 2014
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 15 augusti 2014
SHA256 -