Helsingin tilastollinen vuosikirja

2021

Helsingfors statistiska årsbok 2021 ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och hela landet. Årsboken innehåller också ett avsnitt om nordiska storstäder och ett om de baltiska huvudstäderna samt St. Petersburg. Årsboken innehåller allt som allt 257 tabeller.

Statistista årsbok som pdf: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 22 februari 2022
Metadata senast uppdaterad 29 mars 2024
Skapad 22 februari 2022
SHA256 -