Helsingfors miljöstatistik


Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad service, där de viktigaste variablerna som visar miljöns tillstånd och belastning är samlade. Helsingfors miljöcentral är ansvarig för databasen, och den uppdateras vanligtvis varje år.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Den ansvarigas e-post ymk@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.helsinginymparistotilasto.fi/
comments powered by Disqus