Helsingfors miljöstatistik

Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad service, där de viktigaste variablerna som visar miljöns tillstånd och belastning är samlade. Helsingfors miljöcentral är ansvarig för databasen, och den uppdateras vanligtvis varje år.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Den ansvarigas e-post
  1. ymk@hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
  2. https://stat.hel.fi/helsingin-tilastotietokannat/ymparistotilasto.html
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 19.05.2011

Give feedback

comments powered by Disqus