Helsingin ympäristötilasto

PxWeb databas

Av datasmängdens sammandrag

Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad service, där de viktigaste variablerna som visar miljöns tillstånd och belastning är samlade. Helsingfors miljöcentral är ansvarig för databasen, och den uppdateras vanligtvis varje år.

Källa: Helsingin ympäristötilasto

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PXWEB
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 18 januari 2018
Skapad 18 januari 2018
SHA256 -