Helsingin ympäristötilasto

PX-Web gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad service, där de viktigaste variablerna som visar miljöns tillstånd och belastning är samlade. Helsingfors miljöcentral är ansvarig för databasen, och den uppdateras vanligtvis varje år.

Källa: Helsingin ympäristötilasto

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 27 januari 2017
Metadata senast uppdaterad 7 november 2023
Skapad 27 januari 2017
SHA256 -