Helsinki: Elinkeinotoiminta

2020

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

  • Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren
  • Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren distriktsvis
  • Arbetstillfällen efter näringsgren
  • Antal företag samt deras anställda och omsättning näringsgrensvis i Helsingfors
  • Anhängiggjorda konkurser näringsgrensvis
  • Påbörjade byggen
  • Byggnadsbeståndet och färdigställda byggnader stordistriktsvis
  • Färdigställda byggnaders våningsyta enligt bruksändamål

Källa: Helsinki: Elinkeinotoiminta

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 6 april 2021
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 6 april 2021
SHA256 -