Helsingfors: Inkomst och konsumtion

Statistik om inkomst och skatten från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Inkomsttagare och inkomster efter inkomstklass i Helsingfors
 • Inkomsttagare efter inkomstklass
 • Inkomsttagare efter kön och ålder
 • Statsskattepliktiga inkomster
 • Enskilda personers inkomster efter inkomstklass i Helsingfors
 • Enskilda personers beskattning efter inkomstklass i Helsingfors
 • Statsskattepliktiga inkomster i medeltal efter inkomsttagarens kön och ålder
 • Statsskattepliktiga inkomster per inkomsttagare
 • Olika slags bostadshushålls statsskattepliktiga inkomster
 • Samfundsskatt
 • Levnadskostnadsindex
 • Förtjänstnivåindex

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 22.01.2016