Basinformation om verksamheten inom HRM:s vattenförsörjning


Uppgifterna omfattar de grundläggande uppgifterna om vattenförsörjningsanläggningens verksamhet och nyckeltalen från dem, vilka årligen lämnas in till Vattenverksföreningens (VVY) informationssystem.

Materialet innehåller information som rör vatten- och avloppsrening, nätverk, kundservice och energiförbrukning från och med 2010 (då HRM grundades).

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 02.09.2021
Visa ändringslogg
Created on 24.04.2015
comments powered by Disqus