ISO 19156:2011 Observations and measurements

ISO 19156:2011 Observations and measurements

Av datasmängdens sammandrag

This standard specifies an XML implementation for the OGC and ISO Observations and Measurements (O&M) conceptual model, including a schema for Sampling Features. ( 06.03.2013 )

Källa: ISO 19156:2011 Observations and measurements

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Senaste uppdatering 14 juli 2014
Skapad 14 juli 2014
SHA256 -