JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)

Tämä suositus määrittelee julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen hankinnassa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi suositukseen kuuluu joukko hankinnan kohteen mukaisia erityisehtoja. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja.

Tämä suositus korvaa aiemmat julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007).

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  1. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 15.06.2020
Visa ändringslogg
Created on 16.07.2014

Give feedback

comments powered by Disqus