JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)


Tämä suositus määrittelee julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen hankinnassa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi suositukseen kuuluu joukko hankinnan kohteen mukaisia erityisehtoja. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja.

Tämä suositus korvaa aiemmat julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007).

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166
Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä JHS-jaosto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
comments powered by Disqus