Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulussa

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laskentapisteiden ja liikennevalolaitteiden kerääminä. Tiedot toimitetaan GraphQL-rajapinnan välityksellä. Tietoja voi tarkastella laskentapistekohtaisesti neljännestunti-tunti-päivä-viikko-kuukausi-vuosi -rytmityksellä. Tiedot päivittyvät rajapintaan kerran vuorokaudessa eli kuluvan vuorokauden tiedot ovat tarkasteltavissa seuraavana päivänä.

Tämän tietoaineiston latauslinkki johtaa ohjesivulle, johon on kuvattu Oulunliikenteen tarjoamat pyöräilyä ja kävelyä koskevat julkiset GraphQL-rajapinnat. Dokumentissa on ohjeistettu esimerkkikyselyt Oulun seudun pyöräilijä- ja kävelijälaskurilistauksen tuottamisesta sekä yksittäisen laskurin keräämien havaintotietojen tarkastelusta. Yksittäisen tietyn laskurin keräämiä tietoja voi tarkastella vaihtamalla laskurin yksilöivä tunnus kyselyn id-riville. Kyselyyn voi määritellä halutun aikaikkunan begin ja end-riveille syötettävien ajankohtien mukaan, ja tietojen rytmityksen voi valita step-riville sen mukaan, halutaanko listata tiedot neljännestunti-, tunti-, päivä-, kuukausi- vai vuosikohtaisesti (_15m|hour|day|week|month|year). Ohjeistettujen esimerkkihakujen tekeminen onnistuu internetselaimella.

Oulunliikenne.fi -palvelu tarjoaa vapaasti ja ilman veloitusta ajantasaista liikennetietoa Oulun seudulta. Rajapintojen yleiset käyttöoikeusehdot https://wp.oulunliikenne.fi/avoin-data/rajapintojen-kayttooikeusehdot/.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Oulu
Administratörens e-post
  1. avoindata@ouka.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 01.01.2015