Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa

data_2010_2017.csv

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av FPA:s arbetslöshetsförmåner både i slutet av en månad och under hela året. Materialet innehåller uppgifter per år från och med år 2003 och uppgifter per månad från och med januari 2018.

En person ingår i summan av mottagare i slutet av en månad om han eller hon har fått en arbetslöshetsersättning under de tre följande kalendermånaderna som är större än noll och som hänför sig till den aktuella månadens sista arbetsdag. Exempelvis vid årets slut är en person mottagare i materialet om hen före utgången av mars följande år fått en arbetslöshetsförmån som hänför sig till den sista dagen i december.

Materialet omfattar alla de arbetslöshetsförmåner som handhas av FPA. Förmånerna indelas i huvudgrupper enligt ersättningsgrund, dvs. förmån betalad för arbetslöshetstid eller förmån för tid med sysselsättningsfrämjande service. Den sysselsättningsfrämjande servicen är i sin tur klassificerad enligt service. På basis av ersättningsslag indelas förmånerna i huvudgrupperna Fullt stöd och Minskat stöd. Minskat stöd indelas ytterligare enligt orsaken till minskandet.

Minskat stöd kan statistikföras i flera olika undergrupper eftersom arbetslöshetsförmånen kan minskas av olika orsaker samtidigt. Av denna anledning kan antalet mottagare av minskat stöd inte räknas samman per undergrupp.

Källa: Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 83397062
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 16 oktober 2023
Metadata senast uppdaterad 15 juli 2024
Skapad 1 april 2022
SHA256 a322d5fd0ae9086012b570f38a91452c427a49805297219a70e4e25ca9070e6b