Kemikaalikoodistot

Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien tietoaineistoissa käytettävät koodistot eli arvojoukot. Koodistot ovat: Huomiosanat, Kasvinsuojeluaineen käyttöpaikka, Kasvinsuojeluaineen lupatyyppi, Kasvinsuojeluaineen tehoaineen vaikutustapa, Kasvinsuojeluaineen valmisteryhmä, Kasvinsuojeluaineen valmistetyyppi, Kasvinsuojeluaineluvan päätöksen tila, Kemikaalin käyttötarkoitus (EuPCS), Tehoaineen pitoisuuden yksikkö, Torjunnan kohteen EPPO-koodi ja nimi, Turvalausekkeet, Vaaralausekkeet, Vaaraluokka ja -kategoria, Varoitusmerkit ja Viljelykasvin EPPO-koodi ja nimi.

EPPO-koodien joukossa on oikeista EPPO-koodeista johdettuja ei-standardeja koodeja. Näin on menetelty niissä tapauksissa, joissa standardoitujen koodien joukossa ei ole yksilöity viljelykasvia tai torjunnan kohdetta kasvinsuojeluaineen lupaehtojen edellyttämällä tavalla. Esimerkki ei-standardista koodista: 3GRLC_3 "apilattomat nurmet".

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. kemidigi@tukes.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.tukes.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.kemidigi.fi
  2. https://www.kemidigi.fi/coderegister_swagger.json
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 30.09.2021
Giltig t.o.m.
Last modified 26.11.2021
Visa ändringslogg
Created on 30.09.2021

Give feedback

comments powered by Disqus