KIRA-digi loppuraportti


Dynaaminen tietomallin hyödyntäminen paloteknisessä suunnittelussa

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 11.04.2019
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Aino Koivunen
Den ansvarigas e-post aino.koivunen@sigge.fi
Den ansvarigas webbplats www.sigge.fi
comments powered by Disqus