KIRA-digi loppuraportti

Dynaaminen tietomallin hyödyntäminen paloteknisessä suunnittelussa

Loppuraportti kokeiluhankkeeseen Dynaaminen tietomallin hyödyntäminen paloteknisessä suunnittelussa

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 1641394
Datastatus Aktuell version
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 11 april 2019
Metadata senast uppdaterad 11 april 2019
Skapad 11 april 2019
SHA256 9178466c140e268ccb23583ae0eaa95b4012f7c8de9894021748c61b54e2a378