Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/a61a0b79-374b-4bfe-ad39-808b6fdf8ee0/download/liikennesuunnitelma_rakennemalli.pdf

Helsingin tavoitteena on koota maankäytön suunnitelmien kokonaisuus yhdeksi loogiseksi maankäytön suunnittelumalliksi. Näkemyksemme mukaan tiedot on rakenteistettava (tiedon malli) ja saatettava koneluettavaan muotoon tietokantaan, jotta kaikki tieto on hyödynnettävissä ja jalostettavissa läpi koko arvoketjun.

Liikennesuunnittelu on osa yhteiskunnan ja maankäytön suunnittelua. Liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät: jalankulkijat ml. erityisryhmät, pyöräilijät, joukkoliikenne, jakeluliikenne ja ajoneuvoliikenne. Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävällä liikennesuunnittelulla määritetään alueiden yhteystarpeet ja eri liikennemuotojen tilatarpeet, jotta kaavassa voidaan rajata riittävät alueet liikennekäyttöä varten tavoitteena turvallinen, toimiva ja viihtyisä liikkumisympäristö. Kadun ja myös siihen liittyvien varusteiden on mahduttava kaavassa varatulle katualueelle. Asemakaavan liikennesuunnittelun yhteydessä laaditaan myös ohjeelliset suunnitelmat pelastus- ja huoltoreiteistä.

Liikennesuunnitelman rakenteistus: Helsinki/Minna Leinonen

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
September 17, 2018
Skapat
September 17, 2018
Format
PDF
Licens
Ingen licens angiven
Uppdateringsfrekvens
None

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Filstorlek
490033
Koordinatsystem
clean
SHA256
1755f3974a69ef9271e7f409d797d5269a76ce640d073ec3ccc5e1ed53521bc6