Kokonaisarkkitehtuurin ABC

Esitys kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa huomioitavista asioista.

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig tampere
Den ansvarigas e-post
 1. jussi.niutanen@tampere.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m.
  Giltig t.o.m.
  Last modified 19.11.2021
  Visa ändringslogg
  Created on 12.11.2021

  Give feedback

  comments powered by Disqus