Tampere

Filter

34 datamängder hittades

  Tampereen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Maanalaisesta...

  Kommuner

  Sisältää hyväksyttyjen tonttijakojen mukaisten kaavayksiköiden ja tonttirekisteritonttien osoitteet sekä haja-asutusalueen rakennusten osoitteet. Ominaisuustietoja ovat kadunnimi, numero, postinumero,...

  Kommuner
  WFS

  Tampereen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja...

  Kommuner

  Sisältö: Aineisto sisältää Infraomaisuuden hallintajärjestelmässä (Novapoint Iiris) ylläpidettävät kevyenliikenteen reitit Väylien ominaisuustietoja: pituudet,pinta-alat, pintamateriaalit ja kunnossapitoluokat...

  Kommuner

  Geologisen tutkimuskeskuksen määrittämät fluoridiriskialueet 1995. Kattaa koko kaupungin, kertaluonteinen selvitys. Vastaava yksikkö Tampereen kaupunki/Ympäristöterveys/Terveydensuojelu, yhdyshenkilö Tuula Sillanpää....

  Kommuner
  WFS

  Tampereen asemakaavaindeksi esittää ajantasaisten kaavojen ulottuvuutta. Asemakaavaindeksin ominaisuustietoja ovat kaavanumero ja vahvistumispäivä. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Tuote on avointa...

  Kommuner
  WFS

  Kantakartan tietosisällön kuvailu. Tiivistelmä koskee seuraavia aineistoja: - korkeustiedot (korkeuskäyrät, korkeusluvut, jyrkänteet ja luiskat) - kuviorajaukset (pellot, suot, kalliot, vedet, piha- ja...

  Kommuner

  Geologisen tutkimuskeskuksen määrittämä arseeniriskialue 1995. Kattavuus koko kaupunki, kertaluonteinen selvitys. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

  Kommuner
  WFS

  Tampereen kiintopisteet on Tampereen kaupungin kiintopisterekisteri. Aineisto sisältää kiintopistetiedot kolmio-, monikulmio-, seinä-, apu- ja korkeuspisteistä. Kiintopisteaineiston ominaisuustietoja ovat tyyppi,...

  Kommuner
  WFS

  Tietohaun tavoitteena oli tehdä alustava suunnitelma Stiglitzin mallin toteteuttamiseksi työllisyysilmiön tutkimiseksi

  Kommuner
  ZIP

  Tiedolla johtamisen koulutuksen harjoitukset, osa 2

  Kommuner
  PDF

  Tiedolla johtamisen koulutus, osa 2

  Kommuner
  PPTX

  Tiedolla johtamisen koulutus, osa 1

  Kommuner
  PPTX

  Tiedolla johtamisen koulutuksen Miro-taulu 2a

  Kommuner
  PDF

  Asiakaskokemus ja koettu vaikuttavuus kehitystyön tueksi

  Kommuner
  PDF

  Työllisyys- ja kasvupalveluiden tietoarkkitehtuurityön käynnistys

  Kommuner
  PPTX

  Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluiden käsitemalli

  Kommuner
  XLSX

  Yritys- ja asiakastietovarannon hyodyntaminen kunnissa

  Kommuner
  DOCX

  Tiedolla johtamisen koulutus Miro-taulu

  Kommuner
  PDF

  Data-ja raporttikatalogin hyödyllisyyden ja tarpeen esittely

  Kommuner
  PPTX