Tiedolla_johtamisen_koulutus_Miro-taulu_1a

Tiedolla johtamisen koulutus Miro-taulu

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig Tampere
Den ansvarigas e-post
  1. BIraportointi@tampere.fi
Last modified 19.11.2021
Visa ändringslogg
Created on 17.11.2021

Give feedback

comments powered by Disqus