Koulutus- ja kulttuurikohdealueen kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli


Hallintamallissa kuvataan kohdealueen tehtävät osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria, kohdealueen sisältö ja arkkitehtuurityön organisointi. (21.11.2013)

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget
Mer om licensen

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Leena Granholm
  Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus