Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

MODA oli Valtiovarainministeriön rahoituksella 26.2.2020-30.11.2021 toteutettu Oulun ja Jyväskylän yhteishanke, jossa toteutettiin asiakaspalveluita digitaalisuutta hyödyntäen.

MODA tulee sanoista: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen. Yhdessä kehittämistä tapahtui useilla tasoilla: kahden kaupungin välillä, molempien kaupunkien sisäisessä poikkihallinnollisessa työskentelyssä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeessa keskeisessä roolissa olivat yhdessä toteutetut pilotit, joissa kokeiltiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen kokemukset ja tulokset jaetiin osallistujakuntien kesken ja myös valtakunnallisesti.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Oulu
Administratörens e-post
  1. avoindata@ouka.fi
Administratörens webbplats https://data.ouka.fi/fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/moda
Geografisk täckning
Giltig fr.o.m. 29.11.2021
Senast redigerat 30.11.2021
Visa ändringslogg
Skapad på 29.11.2021