Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

OUTO -Oulun toimintamalli - Arvioinnin loppuraportti diaesitys

Av datasmängdens sammandrag

MODA oli Valtiovarainministeriön rahoituksella 26.2.2020-30.11.2021 toteutettu Oulun ja Jyväskylän yhteishanke, jossa toteutettiin asiakaspalveluita digitaalisuutta hyödyntäen.

MODA tulee sanoista: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen. Yhdessä kehittämistä tapahtui useilla tasoilla: kahden kaupungin välillä, molempien kaupunkien sisäisessä poikkihallinnollisessa työskentelyssä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeessa keskeisessä roolissa olivat yhdessä toteutetut pilotit, joissa kokeiltiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen kokemukset ja tulokset jaetiin osallistujakuntien kesken ja myös valtakunnallisesti.

Källa: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 1584344
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 30 november 2021
Metadata senast uppdaterad 30 november 2021
Skapad 30 november 2021
SHA256 247f128855ead3be953e032579b1206f636d386e003db362692c00a61078caf2