Kuntasanasto (2013)

Kommunal ordlista, som publicerades i samarbete mellan finansministeriet och statsrådets kansli i 2013, omfattar cirka 220 centrala kommunala begrepp med definitioner på finska, svenska och engelska. Ordlistan riktar sig i första hand till anställda inom statsförvaltningen, men vi hoppas att den kan vara till nytta också för andra som arbetar med kommunala frågor och som behöver kommunal terminologi. Ordlistan syftar till att förenhetliga bruket av termer och sålunda skapa klarhet i kommunala texter på de olika språken.

Ordlistan har utarbetats med terminologiska metoder genom analys av begreppens innehåll, deras inbördes förhållanden och de begreppssystem som bildas av dessa förhållanden. Det centrala innehål-let i begreppet beskrivs i form av en definition. Ordlistan innehåller också begreppsdiagram som illustrerar relationerna mellan begreppen och gör det lättare att överblicka helheter. Diagrammen finns enbart på finska och svenska.

Materialet har publicerats i formatet Term Base eXchange (TBX) (http://www.tbxinfo.net/tbx-about/). Schemana i ordlistan är i png-format.

Ordlistan omfattar inte de ändringar av lagstiftningen som har gjorts efter att ordlistan publicerades 2013.

Ordlistan finns också i statsrådets termbank Valter (http://www.valter.fi).

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Valtioneuvoston kanslia
Administratörens e-post
  1. simo.kankkunen@gov.fi
Senast redigerat 31.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 26.05.2016