Valtioneuvoston kanslia

Filter

8 datamängder hittades

  Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) – ordlistan innehåller centrala ord, uttryck och fraser som förekommer i finska lagtexter samt rekommen-dationer till deras motsvarigheter på svenska. Ordlistan ingår i handboken...

  Hela landet
  PDF
  TBX, XML

  Valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen käsittely Kohdearkkitehtuuri on laadittu v. 2017 Valtioneuvoston päätösasiakirjojen laadintavälineen hankintaa valmistelleessa esiselvitysprojektissa (VNK003:00/2017,...

  Hela landet
  ZIP, PDF, XLSX

  Valtioneuvoston Hankeikkuna-palvelu sisältää tiedot ministeriöiden kehittämishankkeista, säädösvalmistelusta ja erilaisista toimielimistä. Palvelun avulla ministeriöissä hallitaan hanketietoa keskitetysti ja...

  Hela landet
  JSON

  Kommunal ordlista, som publicerades i samarbete mellan finansministeriet och statsrådets kansli i 2013, omfattar cirka 220 centrala kommunala begrepp med definitioner på finska, svenska och engelska. Ordlistan riktar...

  Hela landet
  PDF
  TBX, XML
  PNG

  Valtioneuvoston päätösasiakirjoille on tehty xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat). Xml-skeemojen määrittely koskee valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisiä asiakirjatyyppejä ja ne ovat käytössä...

  Hela landet
  PDF
  ZIP
  DOC

  Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri kuvaa ylätason tavoitetilan valtioneuvoston hanketietopalvelulle. Kohdearkkitehtuuri ohjaa ja edistää hanketietopalvelun tarvitsemien välineiden ja ratkaisujen hankintaa,...

  Hela landet
  PDF
  ZIP

  HUOM! Arkkitehtuurikuvausta päivitetään parhaillaan, uusi versio julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa. Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri kuvaa valtioneuvoston asianhallinnan tavoitetilan 5-10 vuoden...

  Hela landet
  PDF
  ZIP

  Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman seuranta on päättynyt eikä aineistoa enää päivitetä. Koottu aineisto on koostettu seuraavasti: Hallitusohjelman osuudet, joissa puhutaan toiminnasta ja joiden...

  Hela landet
  PDF
  CSV