Kuntatalouden tietopalvelun Excel-syöttölomakkeet

Kommunekonomins informationstjänstens tabellmall

Av datasmängdens sammandrag

Med hjälp av Excel-inmatningsapplikationen (blanketten) kan man producera en rapporteringshelhetsspecifik fil för rapportering.

Källa: Kuntatalouden tietopalvelun Excel-syöttölomakkeet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 21955127
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 12 april 2021
Metadata senast uppdaterad 17 november 2023
Skapad 12 april 2021
SHA256 5fbca833f6705cf0464092a0a57c92717766e3139c58d20e4f06f65f24db5a85