Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö


Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 08.05.2018
Giltig t.o.m. 31.12.2023
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Tarja-Leena Tukiainen
Den ansvarigas e-post tarja-leena.tukiainen@kuopio.fi
Den ansvarigas webbplats www.kuopio.fi
comments powered by Disqus