Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

Vuonna 2019 Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen palveluseteleillä tuotetut palvelut

Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen palveluseteleillä tuottamat palvelut.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLXS
Filstorlek 28736
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 01.01.2019 - 31.12.2019
Data senast uppdaterad 25 maj 2020
Metadata senast uppdaterad 25 maj 2020
Skapad 25 maj 2020
SHA256 5456ac47b58937787bfaaa6b9380a5b2506994376832321be04598efc68d1cfa