Helsingin liikennetiedot

WMS gränssnitt

Esikatselu Helsingin kaupungin karttapalvelussa

Aineisto on koonti eri vuosina tehdyistä ajoneuvoliikennelaskennoista sekä ajoneuvoliikennemäärän arvioista paikkatietomuodossa (viivat). Aineisto sisältää lasketut tai arvioidut liikennemäärät eri ajoneuvoilla (henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto, rekka, linja-auto, moottoripyörä, raitiovaunu) kyseisellä tiellä. Aineisto pitää sisällään myös kokonaisliikennemäärän (vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne KAVL ja syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne SKAVL), ja raskaan liikenteen prosenttiosuuden ajoneuvoliikenteestä.

Ajoneuvoliikenteen (pl. pyöräilyn) määriä lasketaan vuosittain maankäytön- ja liikennesuunnittelun pohjaksi.

Aineisto päivitetään vuosittain niiltä osin kuin uusia laskentoja on tehty. Kiinnitä aineistoa käyttäessäsi huomiota laskentavuoteen: se saattaa vaihdella. Laskenta-arvoja saadaan jatkuvaa laskentaa tekevistä automaattisista laskentapisteistä, automaattisista otoslaskentapisteistä, vuosittain tehtävistä säännöllisistä käsin tehtävistä laskennoista sekä yksittäisistä kertaluonteisista käsin tehtävistä laskennoista. Kohteen laskentavuoden arvon ollessa 9999, liikennemäärät ovat arvioituja lukuja.

Aineisto kattaa koko Helsingin, mutta kaikista katuosuuksista liikennemäärätietoja ei ole saatavilla. Osa liikennemääristä on arvioituja lukuja.

Aineisto päivitetään noin kerran vuodessa. Viimeisimmät laskennat vuodelta 2019 joiltakin katuosuuksilta. Aineisto uusitaan vuosittain, jolloin lisätään viimeisimmät liikennemäärät niiltä katuosuuksilta, jotka on laskettu. Tietokannassa on arkistoituna tietokantataulut myös aikaisemmista laskennoista.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • Ajoneuvoliikenne_liikennemaarat_viiva

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 30 juni 2021
Metadata senast uppdaterad 21 mars 2024
Skapad 30 juni 2021
SHA256 -